Σελίδες

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013
1964 .Τρίτομη Θαλασσινή Εγκυκλοπαίδεια. Ακτογραφία - Αλιεία - Θαλάσσια σπορ - Θαλασσοπορία - Ιστιοπλοΐα - Ιχθυοτροφία - Ιχθυολογία - Ναυτική γεωγραφία - Ιστορία και λαογραφία - Ναυτιλία - Οστρεοτροφία - Σπογγαλιεία - Ωκεανογραφία . Επιμέλεια ύλης : Ν. Κοσμίδης, τόμος Α', τόμος Β', τόμος Γ', Αθήναι. Εικονογράφηση , σκληρό εξώφυλλο.

Αλιευτικά Νέα, Νοέμβριος του 1995 τεύχος 173